Schůze shromáždění 2014

Vážení vlastníci,

zveme Vás tímto na každoroční schůzi shromáždění vlastníků jednotek Nová Kolonie 2604/8, která se bude konat 29. května 2014 od 18:30 hod. v garáži. Pozvánku, spolu se zprávou o činnosti výboru a formulářem pro předání plné moci, si můžete stáhnout na uvedeném odkazu.

S pozdravem

výbor SVJ Nová Kolonie 2604/8