Zamezení průjezdu aut po chodníku

Z důvodu opakovaného projíždění aut po našem chodníku jsme byli nuceni přistoupit k opatřením, která by zabránila ničení chodníku i přilehlých pozemků. Situace byla bohužel komplikovaná z důvodu roztříštěných majetkových vztahů k zatravněnému pozemku na druhé straně chodníku. Část patří magistrátu, část fyzické osobě a část pravděpodobně domu F (z nákresů není zcela jasné). Po… Pokračovat ve čtení Zamezení průjezdu aut po chodníku

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Úprava zeleně dokončena

Pan zahradník dokončil úpravu zeleně kolem domu. 1) Dřevěné vzpěry stromů byly odstraněny a použity na ohrádku kolem laviček. 2) Kolem laviček byl zahuštěn porost bíle kvetoucím tavolníkem a ohrádkou byl zamezen průchod mezi keři. Jakmile živý plot zhoustne, bude ohrádka odstraněna. 3) Plocha u kontejneru byla podél zídky osázena pnoucím břečťanem. Celá plocha byla… Pokračovat ve čtení Úprava zeleně dokončena

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Nepořádek

Naléhavě prosíme obyvatele domu, aby po sobě uklízeli nepořádek! V garáži minulý týden kdosi řezal dlaždice a neobtěžoval se po sobě keramický prach ani úlomky dlaždic zamést. Stejně tak v přízemí někomu pravděpodobně praskl odpadkový koš a na chodbě zůstaly lepkavé kapky den po té, co uklízečka dům vytřela. V takových případech by mělo být… Pokračovat ve čtení Nepořádek

Publikováno
V rubrikách Aktuality