Nepořádek

Naléhavě prosíme obyvatele domu, aby po sobě uklízeli nepořádek!

V garáži minulý týden kdosi řezal dlaždice a neobtěžoval se po sobě keramický prach ani úlomky dlaždic zamést. Stejně tak v přízemí někomu pravděpodobně praskl odpadkový koš a na chodbě zůstaly lepkavé kapky den po té, co uklízečka dům vytřela. V takových případech by mělo být pro všechny naprostou samozřejmostí po sobě uklidit a nenutit sousedy týden či déle v nepořádku chodit. Věříme, že jsme zde všichni civilizovaní, slušně vychovaní lidé a všichni chceme bydlet v čistém a upraveném prostředí.

Dále upozorňujeme, že papírové kartony patří do kontejneru na papír, resp. k jeho blízkosti. Není možné zablokovat přístup všech obyvatel domu ke kontejneru na směsný odpad a kontejneru na nápojové kartóny. Kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, plast) se nalézají před domem D.

Děkujeme za pochopení!