NOVÝ TERMÍN SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 2012

Vážení vlastníci jednotek, nový termín schůze shromáždění je v úterý 5.6.2012 v 18:30 hod. v garáži. Prosíme o Vaši účast, ať opět nemusíme schůzi rozpustit kvůli neusnášeníschopnosti. Pokud nebudete moci přijít, pověřte, prosím, plnou mocí Vašeho souseda, libovolného člena výboru nebo jinou osobu. Plná moc je součástí pozvánek a nemusí být ověřená. Děkujeme.

Publikováno
V rubrikách Aktuality