Výsledky hlasování o zvolení Mgr. J. Kloudy do výboru

Dobrý den všem, dne 27.6.2013 bylo ukončeno elektronické hlasování o zvolení Mgr. Jana Kloudy do výboru SVJ Nová Kolonie 2604/8. Návrh usnesení: „Shromáždění schvaluje, aby se po skončení funkčního období I. Andrisové a J. Brablcové stal novým členem výboru SVJ Nová Kolonie 2604/8 Mgr. Jan Klouda.“ Pro zvolení Mgr. Jana Kloudy hlasovalo 52,82% všech vlastníků,… Pokračovat ve čtení Výsledky hlasování o zvolení Mgr. J. Kloudy do výboru

Publikováno
V rubrikách Aktuality