Kompletní mytí výtahové šachty

Během generálního úklidu domu bylo zjištěno, že výtahová šachta je již značně znečištěna i z vnitřní strany. Vzhledem k tomu, že se umytí vnitřku výtahové šachty v našem domě nikdy neprovádělo, rozhodl výbor o kompletním umytí výtahové šachty. Bude provedeno dne 23. května 2014 mezi 9. a 12. hodinou.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Schůze shromáždění 2014

Vážení vlastníci, zveme Vás tímto na každoroční schůzi shromáždění vlastníků jednotek Nová Kolonie 2604/8, která se bude konat 29. května 2014 od 18:30 hod. v garáži. Pozvánku, spolu se zprávou o činnosti výboru a formulářem pro předání plné moci, si můžete stáhnout na uvedeném odkazu. S pozdravem výbor SVJ Nová Kolonie 2604/8

Publikováno
V rubrikách Aktuality