Kompletní mytí výtahové šachty

Během generálního úklidu domu bylo zjištěno, že výtahová šachta je již značně znečištěna i z vnitřní strany. Vzhledem k tomu, že se umytí vnitřku výtahové šachty v našem domě nikdy neprovádělo, rozhodl výbor o kompletním umytí výtahové šachty. Bude provedeno dne 23. května 2014 mezi 9. a 12. hodinou.