Výměna vodoměrů

Jelikož podle aktuální zákonné úpravy je životnost vodoměrů 5 let, je nutné provést jejich výměnu. Výměna bude stát celkem cca 37 tis. Kč a bude hrazena z prostředků SVJ. Provede ji společnost 1.RTN, která dnes v domě vyvěsila oznámení s termínem výměny 23.1.2013 v době mezi 8:30 a 17 hod.

Publikováno
V rubrikách Aktuality