Vyúčtování tepla za rok 2009

Ve středu se v naší garáži uskutečnilo setkání s panem Hoškem, jehož předmětem bylo vysvětlení některých nejasností ohledně vyúčtování za loňský rok, zejména rozúčtování tepla. Protože účast zdaleka neodpovídala četnosti otázek vznesených minulý týden na členské schůzi, uvádíme zde odpovědi na nejčastější z nich.

Proč je ve vyúčtování uvedena spotřeba tepla v gigajoulech, když je odečítána v metrech krychlových?
Důvodem je to, že tento způsob používá IRTN. Mezi metry krychlovými a gigajouly existuje pevně stanovený poměr, který lze nalézt na internetu. I kdyby byl přepočet proveden nesprávně, nemělo by to žádný vliv na výsledné částky účtované jednotlivým bytům. Pro ty jsou rozhodující pouze celková rozúčtovávaná častka (náklady na teplo) a poměry hodnot naměřené v jednotlivých bytech.

Proč je částka vstupující do rozúčtování tepla výrazně vyšší než loni?
Ano, částka 432936 Kč, jež byla rozúčtována letos, je více než dvaapůlkrát vyšší, než loňských 170299 Kč. Důvodem je to, že loňská částka (rozúčtování za rok 2008) byla částečně stanovena odhadem, neboť zúčtovací období plynáren končilo až po uzávěrce našeho vyúčtování. Po skončení vyúčtovacího období a obdržení faktur se zjistilo, že reálná částka k rozúčtování měla být zhruba o 106500 Kč vyšší. Tato částka tedy byla přidána do rozúčtování za další rok, tedy 2009. Pokud si oněch 106600 Kč převedete do předchozího roku, kam správně patří, zjistíte, že reálné navýšení rozúčtovávané částky je pouze necelých 20%, což je způsobeno zejména větší obydleností domu a také „tužší“ poslední zimou. Uvedená situace se již nemůže opakovat, neboť na naši žádost bylo účtovací období u plynáren upraveno tak, aby se krylo s kalendářním rokem. Dále si dovolujeme upozornit, že rozúčtovaná částka byla výborem zkontrolována proti fakturám od plynáren a nebyla shledána žádná odchylka.

Proč je jednotková cena tepla výrazně vyšší než v loňském roce?
Důvod je stejný jako v předchozím případě. Na vyúčtování máte uvedenu (na zadní straně) celkovou spotřebu v gigajoulech, která odpovídá reálně naměřeným hodnotám. Proti tomu je postavena rozúčtovávaná částka, která je navýšena o výše uvedený nedoplatek z loňského roku. Výsledkem je, že v loňském roce vyšla cena zhruba 307 Kč/GJ a letos 514 Kč/GJ, což vypadá jako výrazné navýšení. Pokud však onen nedoplatek převedete do předchozího období, zjistíte, že jednotková cena je letos dokonce nižší.

Co je to korekční koeficient?
Korekční koeficient je hodnota, která zohledňuje rozdíly v tepelných vlastnostech jednotlivých bytů v daném domě. Tento koeficient umožňuje zvýhodnit při vyúčtování tepla ty byty, které mají nižší tepelnou stabilitu. Jedná se např. o byty s horší tepelnou izolací nebo byty s nevýhodnou polohou vůči světovým stranám. Korekčním koeficientem se výsledná částka násobí, platí tedy, že zvýhodňěné byty ho mají nižší (zpravidla hodnota 1) než byty ostatní. Korekční koeficient svého bytu naleznete na přední straně vyúčtování, ve druhém řádku. Pokud vás zajímá porovnání s koeficienty ostatních bytů v našem domě, budete mít i tuto možnost. Jakmile nám správcovská společnost zašle korekční tabulku, zveřejníme ji na našich stránkách.