Úvodní slovo

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vítáme Vás na nových stránkách našeho SVJ. Stránky byly zřízeny svépomocí a to zejména díky ochotě a píli člena výboru pana Novotného, kterému tímto děkuji za spolupráci a čas, který zřízení stránek věnoval.

Naším cílem bylo maximálně zpřístupnit vlastníkům jednotek informace týkající se našeho domu. Naleznete zde seznam uzavřených smluv, kontakty, zápisy ze schůzí výboru, schůzí shromáždění SVJ a v neposlední řadě i čerstvé aktuality a sdělení výboru.

Stránky jsou rozděleny na veřejnou a neveřejnou sekci. Do neveřejné sekce budou mít přístup pouze vlastníci bytových jednotek. Přístupové údaje Vám budou zaslány e-mailem v nejbližších dnech.

Budete-li mít ke vzhledu či obsahu stránek jakékoliv připomínky, prosím, kontaktujte nás.

Příjemné čtení!