Spuštění stránek našeho domu

Po několika měsících příprav dnes spouštíme webové stránky našeho domu. Jejich cílem je zvýšení informovanosti vlastníků i nájemníků. Stránky se skládají z veřejné a zabezpečené části – ta je zatím poměrně „chudá“, neboť obsahuje pouze smlouvy s dodavateli (na stránce Hlavní menu -> Dokumenty) a emailové adresy na členy výboru (stránka Kontakty -> Výbor). Přístup do chráněné sekce je umožněn pouze vlastníků a jejich rodinným příslušníkům. K tomuto účelu jsme založili účty všem vlastníkům, jejichž e-mailové adresy jsme měli k dispozici. Pokud jsme na vás zapomněli nebo chcete zřídit účet pro dalšího člena rodiny, pošlete žádost s uvedením jména, e-mailové adresy a čísla bytu, na mou e-mailovou adresu. Najdete ji buď v zabezpečené části našich stránek nebo na nástěnce v přízemí našeho domu.