Mimořádná schůze shromáždění 2016/10

Vážení členové společenství,

zveme vás tímto na mimořádnou schůzi shromáždění společenství vlastníků Nová Kolonie 2604/8, která se uskuteční 12. října 2016 od 18:30 hod. v garáži našeho domu. Hlavním bodem programu bude schválení nových stanov společenství a volba nového statutárního orgánu. Vaše účast je tedy nutná. .

Pozvánku spolu s formuláři pro předání plné moci, návrh nových stanov společenství, návrh rozúčtovacího klíče nákladů pro dům a návrh rozúčtovacího klíče nákladů pro garáž, si můžete stáhnout na uvedených odkazech.

S pozdravem

výbor SVJ Nová Kolonie 2604/8