Schůze shromáždění 2016

Vážení členové společenství,

zveme vás tímto na každoroční schůzi shromáždění společenství vlastníků Nová Kolonie 2604/8, která se uskuteční 12. května 2016 od 18:30 hod. v garáži našeho domu. Pozvánku, spolu se zprávou o činnosti výboru a formulářem pro předání plné moci a návrh nových stanov společenství, si můžete stáhnout na uvedených odkazech. Prosíme o hojnou účast, neboť je nutné schválit nové stanovy.

S pozdravem

výbor SVJ Nová Kolonie 2604/8