Schůze shromáždění vlastníků 2011

Vážení vlastníci,

dne 11.5.2011 v 18 hod. se v garáži našeho domu koná schůze shromáždění vlastníků. Pozvánku a zprávu o činnosti výboru si můžete stáhnout na uvedených odkazech. V zájmu rychlého průběhu schůze prosíme o pročtení těchto informací předem.

Prosíme o vaši účast. Nemůžete-li se dostavit osobně, pověřte, prosím, plnou mocí (formulář je součástí pozvánky) svého zástupce kvůli usnášeníschopnosti shromáždění (plná moc nemusí být ověřená).