Pozvánka na schůzi shromáždění SVJ

Výbor SVJ vás zve na schůzi shromáždění vlastníků jednotek, která se bude konat 13.5.2010 v 18 hod. v garáži našeho domu. Pozvánku a podrobné informace k jednotlivým bodům programu naleznete zde. Dále si můžete stáhnout návrh na umístění kol v garáži.

V zájmu rychlého průběhu schůze velmi prosíme o pročtení těchto informací předem.

Nemůžete-li se dostavit osobně, pověřte, prosím, plnou mocí svého zástupce kvůli usnášeníschopnosti shromáždění (plná moc nemusí být ověřená).