Dosetí holých ploch v trávníku

V loňském roce proběhla rekultivaci trávníku, kdy byla v rámci reklamace na trávník navezena nová zemina. Takto upravená plocha byla následně ještě v loňském roce osetá travním semenem. Po zimě však na některých místech tráva neroste a proto se budou tato místa koncem dubna/počátkem května znovu dosívat.