Oprava střechy

Z důvodu opakovaného zatékání do bytu č. 41 budou 1.8.2012 započaty práce na střeše domu. Práce budou spočívat ve shozu štěrku ze střechy do kontejneru přistaveného u objektu. Shoz bude prováděn pomocí plastových shozů, tedy tak, aby práce nerušily běžný prázdninový život hlukem a prachem. Následně proběhne vyčištění a umytí střechy a prohlídka míst možného zatékání. V závislosti na zjištěných závadách bude rozhodnuto o způsobu opravy.