Zpráva o stavu domu na konci záruční doby

S ohledem na blížící se konec záruční doby na dům nechal výbor posoudit stav domu nezávislým odborníkem panem Dvořákem (stavebním dozorem), aby bylo možné případné závady včas reklamovat. Stavební dozor spolu se zástupcem výboru panem Novotným a technikem správcovské firmy panem Jansou prošli 15.9.2010 dům od střechy až po sklepy a veškeré nalezené závady zdokumentovali.… Pokračovat ve čtení Zpráva o stavu domu na konci záruční doby

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Nouzový režim otvírání vrat

Po dobu závady budou garážová vrata manuálně spuštěna každý den ve 22 hod. a otevřena v 7 hod. ráno. Jedná se o dočasné řešení, aby alespoň přes noc byla garáž uzavřena. Pokud Vám uvedené časy nevyhovují, prosíme, parkujte přechodně na ulici. Děkujeme za pochopení.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Porucha garážových vrat

6.9.2010 došlo k technické poruše garážových vrat. Závada byla ještě večer nahlášena, technik přijde 7.9.2010 ráno. Bohužel zatím nevíme, kdy bude závada odstraněna. Apelujeme proto na vlastníky parkovaných aut, aby ve svém vlastním zájmu neponechávali v autech žádné cenné předměty. Dále prosíme všechny obyvatele, aby z důvodu zamezení pohybu neoprávněných osob po domě zamykali dveře vedoucí z garáže… Pokračovat ve čtení Porucha garážových vrat

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Výsledky hlasování o markýzách na balkóně bytu 43

Dne 25.8.2010 bylo po třech týdnech ukončeno hlasování e-mailem ve věciumístění stahovacích markýz na balkón bytu 43. Bohužel, ačkoliv všichni vlastníci, kteří odpověděli, vyjádřili s umístěním markýz souhlas, nebylo dosaženo potřebné většiny, která je v tomto případě 3/4 všech vlastníků. Pro umístění markýz hlasovalo 63,15 % vlastníků. Tabulku s výsledky hlasování naleznete zde, po otevření… Pokračovat ve čtení Výsledky hlasování o markýzách na balkóně bytu 43

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Zamezení průjezdu aut po chodníku

Z důvodu opakovaného projíždění aut po našem chodníku jsme byli nuceni přistoupit k opatřením, která by zabránila ničení chodníku i přilehlých pozemků. Situace byla bohužel komplikovaná z důvodu roztříštěných majetkových vztahů k zatravněnému pozemku na druhé straně chodníku. Část patří magistrátu, část fyzické osobě a část pravděpodobně domu F (z nákresů není zcela jasné). Po… Pokračovat ve čtení Zamezení průjezdu aut po chodníku

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Úprava zeleně dokončena

Pan zahradník dokončil úpravu zeleně kolem domu. 1) Dřevěné vzpěry stromů byly odstraněny a použity na ohrádku kolem laviček. 2) Kolem laviček byl zahuštěn porost bíle kvetoucím tavolníkem a ohrádkou byl zamezen průchod mezi keři. Jakmile živý plot zhoustne, bude ohrádka odstraněna. 3) Plocha u kontejneru byla podél zídky osázena pnoucím břečťanem. Celá plocha byla… Pokračovat ve čtení Úprava zeleně dokončena

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Nepořádek

Naléhavě prosíme obyvatele domu, aby po sobě uklízeli nepořádek! V garáži minulý týden kdosi řezal dlaždice a neobtěžoval se po sobě keramický prach ani úlomky dlaždic zamést. Stejně tak v přízemí někomu pravděpodobně praskl odpadkový koš a na chodbě zůstaly lepkavé kapky den po té, co uklízečka dům vytřela. V takových případech by mělo být… Pokračovat ve čtení Nepořádek

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Vyúčtování tepla za rok 2009

Ve středu se v naší garáži uskutečnilo setkání s panem Hoškem, jehož předmětem bylo vysvětlení některých nejasností ohledně vyúčtování za loňský rok, zejména rozúčtování tepla. Protože účast zdaleka neodpovídala četnosti otázek vznesených minulý týden na členské schůzi, uvádíme zde odpovědi na nejčastější z nich. Proč je ve vyúčtování uvedena spotřeba tepla v gigajoulech, když je… Pokračovat ve čtení Vyúčtování tepla za rok 2009

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Zkušební snížení teploty TUV o 2°C

Na základě podnětu p. Smilyka a p. Gurskiyho a po projednání se správcem kotelny od 1.6.2010 zkušebně snížíme teplotu teplé užitkové vody o 2°C. Bude-li mít někdo z obyvatel domu pocit, že voda není dostatečně teplá, prosíme o zpětnou informaci členům výboru.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Odložení opravy chodníku

Dle sdělení správce se oprava chodníku přesouvá na příští týden. Pro opakované odložení opravy ze strany p. Metelce správce oslovil jinou firmu.

Publikováno
V rubrikách Aktuality